Перейти к содержанию

Артвин

Хаварду Википедия
Артвин
Артвин

Артвин (турк. Artvin) — Туркиясса шагьру ва Артвин ильданул центр район. Агьалинал аьдад шагьру 23 527 инсан (адимина: 12 110; хъамитайпа: 11 417), район 32 272 инсан (адимина: 16 543; хъамитайпа: 15 729) [1] (2008).

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. TÜİK (Туркиянал Статистикалул Департамент)

Чил сайт[дакьин дан | аьдад дакьин дан]


Артвин ильданул районну

Ардануч (Ardanuç) | Архави (Arhavi) | Артвин (Artvin merkezi) | Борчка (Borçka) | Хопа (Hopa) | Мургул (Murgul) | Шавшат (Şavşat) | Юсуфели (Yusufeli)