Базу

Хаварду Википедия
Базурду

Базу (латӀин organ) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.