Баллу бакӀ

Хаварду Википедия
Баллу бакӀ

Баллу бакӀ (латӀин alopecia) — инсаннал чурхри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.