Бурчу

Хаварду Википедия
Бурчу

Бурчу (латӀин cutis) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.