Гъаран

Хаварду Википедия
Гъаран

Гъаран (латIин Anethum graveolens ) ххяххияр.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.