Дарвиш

Хаварду Википедия
Дарвиш

Дарвиш ягу Давриш , пакьирну оьрму бутлатаву лайкьну ккаккан буллалисса, тIарикьатрахун дагьсса ца журалул бусурман ккурандалул вакил дана-гьан — чассарив, цурив бусласисса хавар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.