Детликон

Хаварду Википедия
Детликон
Dättlikon

Детликон (Шаблон:Lang-de) - Швайцарие шагьру. Агьалинал аьдад 745 инсан (2015).

Чил[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.