Перейти к содержанию

Зунттал марий

Хаварду Википедия
Зунттал марий

Зунттал марий (зунттал мар. Кырык мары; луговомар. Курык марий) – Аьрасатнал марий халкьри. Зунттал марий халкьуннал аьдад 50 ягу 135 азара инсан. Зунттал марий халкь ххачпарасти.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.