Игбо халкь

Хаварду Википедия
Игбо халкь
Игбо халкь

Игбо халкь (игб. Ndị Igbọ ) — Африканал халкьри. Игбо халкьнал аьдад 15–30 млн. инсан.

Халкьнал аьдад[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.