Китай

Хаварду Википедия

Китай (официалсса — Китайнал Халкьуннал Республика, ягу — КХР; кит. шинайсса. 中華人民共和國, яла бигь. 中华人民共和国, пинйин Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — Чулухалу Азиялуву хӀукуматри.

Китайнал ттугъ
Дурсса чичру Китай Китай мазрай.

Ссылкарду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]