Къирим

Материал из Википедии
Перейти к: навигация, поиск
Къирим
Map of the Crimea.png

Къиримкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.