Кьакьари-1

Хаварду Википедия
Кьакьари

Кьакьари (латӀин crus) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.