Мичихичнал маз

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Мичихичнал ттугь
Дагъусттанал ттугь

Мичихичнал ягу Чачаннал маз (мичихичнал маз Нохчийн мотт / Noxçiyn mott)

1957-ку шинал мичихич махъунмай, цала ватандалийн бизан бувссар.

ЧIяру аьдад[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

цурдалу аьдад – чӀяру аьдад

  • арцаьрцнаш зунтту – зунттурду
  • буттбеттанаш барз – барзру
  • моттметтанаш маз – мазру
  • бадбедаш урдак – урдакру
  • борзберзалой барцӀ – барцӀру
  • жийжерчии тта – ттарду
  • газагезарий цӀуку – цӀуртти
  • йоIмехкарий душ – душру

мичихичнал алфавит[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Ва Мичихичнал алфавитри:

Кирил алфавит[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

А а Аь аь Б б В в Г г ГӀ гӀ Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Кх кх Къ къ КӀ кӀ Л л М м Н н
О о Оь оь П п ПӀ пӀ Р р С с Т т ТӀ тӀ У у Уь уь
Ф ф Х х Хь хь ХӀ хӀ Ц ц ЦӀ цӀ Ч ч ЧӀ чӀ Ш ш Щ щ
(Ъ) ъ (Ы) ы (Ь) ь Э э Ю ю Юь юь Я я Яь яь Ӏ Ӏ

Латин алфавит[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

A a Ä ä B b C c Ċ ċ Ç ç Ç̇ ç̇ D d
E e F f G g Ġ ġ H h X x Ẋ ẋ I i
J j K k Kh kh L l M m N n Ŋ ŋ O o
Ö ö P p Ph ph Q q Q̇ q̇ R r S s Ş ş
T t Th th U u Ü ü V v Y y Z z Ƶ ƶ
Ə ə

[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Мичихичнал Википедия[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Мичихичнал Википедия