Румыниа

Хаварду Википедия
Румыниа

Румыниа (ром. România [romɨˈni.a]) — билаятри, Европанал баргъбуккавал хӀукуматри.

Хъуншагьру – Бухарест

Агьаммур маз – Роман маз

Ссылкарду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]


кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.