Саоьдуллал Аьрабусттан

Хаварду Википедия
Саоьдуллал Аьрабусттан
Саоьдуллал Аьрабусттаннал герб
Саоьдуллал Аьрабусттаннал ттугь

Саоьдуллал Аьрабусттан (аьраб. المملكة العربية السعودية) — Аьрабусттаннал билаятри. Агьалинал аьдад 27 136 977 млн. инсан.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.