Свази

Хаварду Википедия
Свази
Свази

Свази (сва. amaSwati ) — Кьилвалул Африканал (Свазиленд, Кьилвалул Африка ва Мозамбик) банту халкьри. Свази халкьнал аьдад 1 185 000 инсан. Свази халкь ххачпарасти.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.