Сус

Хаварду Википедия
Сус
Secale cereale

Сус (латIин Secale cereale) къамар ва ххяххияр.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.