Тарки-тау

Материал из Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тарки-тау

МахIачкъала бур Тарки-тау зунттул ва Каспи хьхьирил дянив. Та зунттун цIа Тарки-таури.



кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.