Турк

Материал из Википедии
Перейти к: навигация, поиск

Турк ягу Туркнал халкь (турк. Türkler ) – Туркиянал тюркнал халкьри. Туркнал аьдад 77 - 83 млн. инсан. Турк бусурманни.