Перейти к содержанию

Урхобо халкь

Хаварду Википедия
Йоруба

Урхобо халкь (урхо. ? ) — Нигериянал халкьри. Урхобо халкьнал аьдад 1 млн. инсан.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.