Урхобо халкь

Материал из Википедия
Перейти к: навигация, поиск
Йоруба

Урхобо халкь (урхо. ? ) — Нигериянал халкьри. Урхобо халкьнал аьдад 1 млн. инсан.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.