Хауса халкь

Хаварду Википедия
Хауса

Хауса халкь (хау. Hausawa) — Африканал халкьри. Хауса халкьнал аьдад 30-35 млн инсан. Хауса бусурманни.

Агьалинал аьдад[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Нигер & Нигериякьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.