Хауса халкь

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Хауса

Хауса халкь (хау. Hausawa) — Африканал халкьри. Хауса халкьнал аьдад 30-35 млн. инсан. Хауса бусурманни.

Агьалинал аьдад[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Суратру[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.