Хъахъисса

Хаварду Википедия
Хъахъисса

Хъахъисса – агьаммур рангри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.