Перейти к содержанию

ХӀан

Хаварду Википедия
ХӀан

ХӀан

Бусурманнал бакӀ къацӀуншиврул хӀан хӀачӀан къабучӀи бувну буссар, яъни хӀанттий къадагъа дирхьуну дуссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.