ХӀан

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
ХӀан

ХӀан

Бусурманнал бакӀ къацӀуншиврул хӀан хӀачӀан къабучӀи бувну буссар, яъни хӀанттий къадагъа дирхьуну дуссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.