Перейти к содержанию

Чылдыр (шагьру)

Хаварду Википедия
Ардахан иль ва Чылдыр район

Чылдыр (турк. Çıldır) — Туркиясса шагьру ва Ардахан ильданул район. Агьалинал аьдад 11 800 инсан (адимина: 6 070; хъамитайпа: 5 730) [1] (2008).

  1. TÜİK (Туркиянал Статистикалул Департамент)


Ардахан ильданул районну

Ардахан (Ardahan merkezi) | Чылдыр (Çıldır) | Дамал (Damal) | Гоьле (Göle) | Ханак (Hanak) | Пософ (Posof)