Янил жавгьар

Хаварду Википедия
Я ва Янил жавгьар
Янил жавгьар

Янил жавгьар (латӀин pupilla) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.



кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.