Лак

Материал из Википедии
Перейти к: навигация, поиск
Лакрал душ
Дагъусттаннал халкьру
1 - "смешанное", 2 - ярусса, 3 - дарги, 4 - курал, 5 - лак, 6 - табасаран, 7 - агъул, 8 - рутӀул, 9 - цӀахъюр, 10 - къумукь, 11 - нугъай, 12 - азирбижан, 13 - оьрус

Лак ягу лакрал халкьккавкказуллал халкьри. Лакрал аьдад 1850 азара инсанри. Лак бусурманни.

Тарих[дакьин дуван | править исходный текст]

XIII никирай Дагъусттаннал зунттав сакин хьуссар Лакрал шамхалтурал хIукумат (махъ Лакрал ханлугъ). Гиву яхъанай бивкIссар лак, агъул, курал, ва мукунма цаппара ярусса ва дарги. Ханлугъ 1820 ку шинай Аьрасатнавун дурхссар. Лак яхъанахъисса аьрщи 1935 шинаву дарчIуссар Лакрал ва Ккуллал районнайх.

Лакрал щархъурду[дакьин дуван | править исходный текст]

Лакрал район: Гази-Гъумучи (Кази-Кумух), Кьуби, ЧIари, Ккуркли, Куми, КIунди, Хьараши, Унчукатль, Хъуна, Хьури, Кьубра, Ури, Шовкра, Щара, Хурхи, КIулушацI, ЧIуртащи, Ххюлисма, Бурши

Ккуллал район: Къяни, Вихьли, Ккули, Хъювхъи, ЦIийши, Ваччи, Кая, СумбатIул, ЦIущар, ЦIовкра-2, Хъусращи, ЦIовкра-1

ЦIулакрал район: ТIюхчар, Гьамиящи, Цlусса Чlурттащи, Дучlи, Аьхъар, Цlусса Ккул, Новолакское, Чапаево, Шушия.

Маз[дакьин дуван | править исходный текст]

Лакрал цӀарду[дакьин дуван | править исходный текст]

Лакрал дукрарду[дакьин дуван | править исходный текст]

Ссылки[дакьин дуван | править исходный текст]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.