Перейти к содержанию

Адабият

Хаварду Википедия

Адабият [1] ягу Литература [2] , насрулий, шеърирдай, драмалий чивчусса ягу цайми элмурдан хасъсса асарду.

Поэзия, проза ва драма литературалул журардур.

Шеъри, Назму поэзияр. Масалдаран, Хан-Муртаза-Аьли поэмар. Поэма поэзияр.

Хавар прозар. Кьисса прозар. «Хъявринсса ччаву» Курди Закуевлул чивчусса кьиссар. Роман прозар. «Дяъви ва дакьаву» Лев Толстойл чивчусса романни. «Кавказ» Александр Пушкиннул чирчусса назмур.

Къямадия ва трагедия драмардур. «Къалайчитал» Гьарун Саэдовлул чивчусса драмар.

Лакрал поэзия[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Виллиям Шескпир / Гьамлет, Таржума С.Мусаевлул (адабият — литература, насрулий, шеърирдай, драмалий чивчусса ягу цайми элмурдан хасъсса асарду)
  2. Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.