Перейти к содержанию

Бесерман

Хаварду Википедия

Бесерман (удм. цурдалу аьдад: бесерман; чIяру аьдад: бесерманъёс) – Аьрасатнал финно-угорнал удмурт халкьри. Бесерман халкьуннал аьдад 3 азара инсан. Бесерман халкь бусурманни.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.