Гъи

Хаварду Википедия
Гъи

Гъи (инг. summer) – шинал чIунни.

Гъи дикIайссар июнь, июль, август зурдардий.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.