Июнь

Хаварду Википедия
Ряххилчинмур барз

Июнь ягу Ряххилчинмур барзшинал ряххилчинмур барзри ва гъинтнил цалчинмур барзри.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.