Камал, Намикь

Хаварду Википедия
Намикь Камал

Намикь Камал (турк. Namık Kemal ; декабрр зурул 21-нний 1840 шинал, Текирдагъдекабр зурул 2-нний 1888 шинал, Хиос) — туркнал чичур, шаэр ва кказитчи.