Лонган (ххяххия)

Хаварду Википедия
Лонган

Лонган (латӀин Dimocarpus longan ) – мурхь ва ахъулссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.