Хъюрт

Хаварду Википедия
Хъюрттул мурхь
Хъюрт

Хъюрт (латIин Pyrus communis) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар, нацIусса ахъулссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.