Шабалут

Хаварду Википедия
Шабалутрал мурхь
Шабалут

Шабалут ягу Шяъванъут (латIин Castanea) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.