Къумукь

Хаварду Википедия
Къумукьсса ттугъ
Дагъусттаннал халкьру
1-"смешанное", 2-ярусса, 3-дарги, 4-курал, 5-лак, 6-табасаран, 7-агъул, 8-рутӀул, 9-цӀахъюр, 10-къумукь, 11-нугъай, 12-азирбижан, 13-оьрус

Къумукь ягу Къумукь халкь (къум. Къумукълар ) – ккавкказуллал тюркнал халкьри. Къумукьнал аьдад 505 000 инсан.