Лак

Материал из Википедии
Перейти к: навигация, поиск
Лакку душ
Дагъусттаннал халкьру
1 - "смешанное", 2 - ярусса, 3 - дарги, 4 - курал, 5 - лак, 6 - табасаран, 7 - агъул, 8 - рутӀул, 9 - цӀахъюр, 10 - къумукь, 11 - нугъай, 12 - азирбижан, 13 - оьрус

Лак ягу лакрал халкьккавкказуллал халкьри. Лакрал аьдад 200 000 инсантал. Лак бусурманни.

Тарих[дакьин дуван | править вики-текст]

XIII никирай Дагъусттаннал зунттав сакин хьуссар Гъазигъумуксса шамхалтурал хIукумат (махъ Гъазигъумуксса ханлугъ). Гиву яхъанай бивкIссар лак, агъул, курал, ва мукунма цаппара ярусса ва дарги. Ханлугъ 1820 ку шинай Аьрасатнавун дурхссар. Лак яхъанахъисса аьрщи 1935 шинаву дарчIуссар Лакрал ва Ккуллал районнайх.

Лакрал щархъурду[дакьин дуван | править вики-текст]

Лакрал кIану: Гази-Гъумучи (Кази-Кумух), Кьуби, ЧIари, Ккуркли, Куми, КIунди, Хьараши, Унчукатль, Хъуна, Хьури, Кьубра, Ури, Шовкра, Щара, Хурхи, КIулушацI, ЧIуртащи, Ххюлисма, Бурши

Ккуллал кIану: Къяни, Вихьли, Ккули, Хъювхъи, ЦIийши, Ваччи, Кая, СумбатIул, ЦIущар, ЦIовкра-2, Хъусращи, ЦIовкра-1

ЦIуссалакрал кIану: ТIюхчар, Гьамиящи, Цlусса Чlурттащи, Дучlи, Аьхъар, Цlусса Ккул, Новолакское, Чапаево, Шушия.

Маз[дакьин дуван | править вики-текст]

Лакрал цӀарду[дакьин дуван | править вики-текст]

Лакрал дукрарду[дакьин дуван | править вики-текст]

Ссылки[дакьин дуван | править вики-текст]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.