Хъусращи

Хаварду Википедия

Хъусращи (оьрус Хосрех) — Хъусращиял шяравалу.

Чил[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.