ЦӀахъюр

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Дагъусттаннал халкьру
1-"смешанное", 2-ярусса, 3-дарги, 4-курал, 5-лак, 6-табасаран, 7-агъул, 8-рутӀул, 9-цӀахъюр, 10-къумукь, 11-нугъай, 12-азирбижан, 13-оьрус

ЦӀахъюр (цӀахъ. йихъбы ) – ккавкказуллал халкьри. ЦӀахъюррал аьдад 45 азара инсан. ЦӀахъюр бусурманни.