Перейти к содержанию

Шаблон:Агьаммур лажин/articles

Хаварду Википедия
Лакрал щархъурду

Лакрал райондалул щархъурду: БуршиИнишаЧӀараКкурклиКумаКӀундимиКӀамашиКарашиГьунчӀукьатӀиГъумучиХъунаХьхьуриКубраУриШовкраЩараХъурхъиКӀулушацӀиХхулисмаКьубиГьурукӀулЧӀурттащи
Ккуллал райондалул щархъурду: КъяниВихьлиКкулиХайхиЦӀуйшиКаяСумбатльЦӀущарЦӀовкра-2ХъусращиЦӀовкра-1
ЦӀусса лакрал райондалул щархъурду: АракулНоволакТӀюхчарГьамияхНовочӀуртахДучӀиАхъярНовоккулЧапаевоЧаравалли
Ахъушиял райондалийсса лакрал шяравалуртту: УллучараБалхъарЦӀуликкян

«Паргалшиву»

Адабият (Луттирду) • Лакрал луттирду (Курди Закуев) • Лакку мазЯруссаннал мазМичихичнал мазТуркнал мазТӀиятӀир

ТӀабиаьтрал элмурду

ФизикаРангХимияЦIурттал элмуШинал чIунМатематикаХIакиннал элмуТIабиаьтБиологияХIайвантЛелуххиУщущулгъиХхяххиярттуАхъулсса

География

Лакрал кIануДагъусттанКкавкказАьрасатДуниялАзияЕвропаАфрикаАмерикаАвстралияАнтарктидаГьиндусттан

Дин

ИсламЧакХхачпарас динИнжилЖугьутIнал динТавратЗабурБуддизмГьиндуизм

Спорт

ФутболРегбиБаскетболХоккейЛачIун уккавуБиявуЧурх таза бавуТеннис

Жяматрал элмурду

МазруТарихИмам ШамилАькьлукарнал элмуМаэшатрал низам